Identiteitscommissie

 

De identiteitscommissie (IC) bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van de beide richtingen Afbeeldingsresultaat voor vriendenkring beeldje(openbaar en christelijk). Samen met de medezeggenschapsraad, die een formele taak in deze heeft, draagt zij zorg voor een breed draagvlak met betrekking tot de ontwikkeling, evaluatie en besluitvorming op het gebied van de levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs. De identiteitscommissie verricht haar werkzaamheden op grond het een vaststaand regelement. 

De directeur onthoudt de contacten met de identiteitscommissie.