Stichting Quadraten

 

Stichting Quadraten verzorgt het primair onderwijs op 32 scholen in de gemeente Westerkwartier en Noordenveld. 

Het betreft christelijke, openbare en samenwerkings- (samenlevings) scholen. In de Bovenschoolse Schoolgids vindt u informatie die voor alle scholen van toepassing is.

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Quadraten ….. Wat is dat eigenlijk?

Veel ouders hebben ongetwijfeld gehoord of gelezen over medezeggenschap op scholen: de manier waarop ouders en personeel invloed kunnen uitoefenen op hoe een school wordt bestuurd. Per school wordt dit geregeld door de medezeggenschapsraad (MR). Over de gehele stichting (alle scholen van Quadraten) wordt dit geregeld door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt dus alle ouders en personeel van Stichting Quadraten.

Om onze achterban goed te kunnen vertegenwoordigen, is het belangrijk dat iedereen weet wat wij doen 

 

Klik om naar de GMR pagina te gaan op de website van Quadraten.

 

Vriendelijke groeten,

GMR Quadraten gmr@quadraten.nl