CultuurProfielSchool

 

De Vereniging CultuurProfielScholen-PO is een landelijke vereniging voor én door scholen die cultuuronderwijs centraal stellen.

De scholen willen samen leren en onderzoeken, en zij streven naar erkenning voor hun vaak al onderscheidend presenteren op het gebied van cultuuronderwijs.

Leerlingen bouwen aan hun identiteit via kunst en cultuur, vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren.

Door veelvuldig gebruik te maken van de culturele omgeving, het Westerkwartier, Stichting Kunstbedrijven en de vele mogelijkheden die de omgeving biedt, werkt de school vanuit een heel eigen identiteit en onderwijsvisie.

Op een samenlevingsschool werkt iedereen samen in een omgeving waar vertrouwen en respect voorop staan. Het onderwijs wordt op De Stapsteen rond thema’s aangeboden. Hierbij wordt veelvuldig verbinding gelegd met de verschillende cultuurdisciplines.

Zo zorgt een professioneel en enthousiast team voor boeiend onderwijs met veel afwisseling, creativiteitsontwikkeling en samenhang tussen de verschillende vakgebieden.

CultuurProfielSchool | Meander College