Passend onderwijs

Op 1 augustus 2017 is Passend Onderwijs in gegaan.

 

Wat betekent dit:

- Schoolbesturen hebben zorgplicht

- Het kind heeft recht op „passend” onderwijs bij inschrijving.

 

Alle scholen bieden basisondersteuning; hiermee kunnen de meeste leerlingen worden opgevangen.

In het schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids moeten scholen beschrijven wat bij de basisondersteuning hoort. Als een kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning, kan de school bij het eigen schoolbestuur extra ondersteuning aanvragen. Soms kan de leerling daardoor op school blijven, in andere gevallen is het beter om een speciale(basis)school te kiezen.

Besturen leveren dus „zorg” aan scholen, die zij op bovenschools niveau organiseren. De schoolbesturen in het Westerkwartier werken samen om zoveel mogelijk extra ondersteuning te kunnen leveren. Het geld daarvoor komt van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen en Noordenveld.

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 Groningen en Noordenveld

Dit samenwerkingsverband beslaat vier subregio’ s. De Westerkwartiergemeenten en Noordenveld vormen de subregio West. Postadres SWV 20.01 PO, Postbus 8061, 9702 KB Groningen Subregio Westerkwartier- Noordenveld De subregio’s krijgen alle ruimte om efficiënt en effectief te zijn. Onze subregio omvat alle scholen in de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Marum, Leek en Noordenveld. Zij geven samen met het voortgezet- en het speciaal (basis)onderwijs Passend Onderwijs vorm.

Met elkaar vormen zij het Regionaal Overleg Passend Onderwijs (ROPO).