LOT

Na elke lange vakantie vindt er op de 1e woensdag een controle op hoofdluis plaats bij alle kinderen.

Daarvoor is het luizen opsporingsteam (LOT) aangesteld.

Als er tijdens een controle bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, wordt u hierover door de school geïnformeerd.

De school besteedt er ook aandacht aan in de Nieuwsbrief. Indien problemen van hoofdluis hardnekkig zijn, wordt de hulp van de schoolverpleegkundige ingeroepen.