OR

De school heeft een ouderraad (OR) die bestaat uit ouders uit iedere groep.

De ouders van de ouderraad zijn tevens klassenouder en werken zo samen met de groepsleerkrachten bij activiteiten van betreffende groep. De ouderraad begeleidt en ondersteunt verder de activiteiten die binnen of buiten de school plaatsvinden, behartigt de belangen van de school en volgt de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op school. Zij fungeert als klankbord voor de directeur en het team.

De directeur onderhoudt de contacten met de ouderraad.

Voor activiteiten die georganiseerd worden voor meerdere groepen of voor de hele school (bijvoorbeeld Sinterklaas, sportdag) zijn er activiteitencommissies in het leven geroepen. De ouderraad is vertegenwoordigd in deze activiteitencommissies.