Mijn kind aanmelden

Procedure voor het aanmelden van nieuwe leerlingen, eerste kind uit een gezin.

•U neemt contact op met de school om een afspraak te maken. Dit kan per e-mail of telefoon.

•U bezoekt de school, krijgt een rondleiding en gaat in gesprek met de directeur, Marleen Miedema

•Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de school en kunt u vragen stellen om zo een beeld van de school te krijgen.

•U ontvangt een informatiepakket van de school waarin o.a. een aanmeldingsformulier zit.

•Zodra het aanmeldingsformulier op school is ingeleverd maken we afspraken over het vervolg en de plaatsing.

•Voordat uw kind naar school gaat maakt de leerkracht van betreffende groep afspraken met u over o.a. proefdraaien en andere praktische zaken.